Stikstofproblematiek: nu voorrang aan woningbouw

Woensdagochtend 13 november 2019 vond er bij VNO-NCW een groot overleg plaats over de stikstofproblematiek. NVM nam deel aan het overleg om de gevolgen van deze crisis voor de makelaars en taxateurs toe te lichten. Tegelijk presenteerde minister-president Rutte een aantal maatregelen die op de korte termijn een oplossing moeten bieden.

Door strenge regelgeving op het gebied van stikstof en PFAS zijn veel woningbouwprojecten vertraagd of zelfs tot stilstand gekomen. NVM heeft daarom onder de leden een enquĂȘte gehouden, waaruit bleek dat een kwart van de woningbouw in enige mate vertraging ondervindt.

De NVM vindt het positief dat het kabinet nu, twee weken na de landelijke actiedag, met maatregelen komt waarmee onder andere de woningbouw deels weer hervat kan worden. Wel heeft de NVM nog zorgen over de langere termijn. Juist rond de vergunningverlening heerst nu nog onduidelijkheid en als gevolg van deze onduidelijkheid is er bij gemeenten angst om nieuwe vergunningen af te geven.

Het complete artikel is gepubliceerd op de site van de NVM.

Faber Makelaardij is al sinds 1968 lid van de NVM.