Veelgestelde vragen

Wij beantwoorden al je vragen.

Dagelijks hebben wij gesprekken met verkopers welke van plan zijn hun woning te gaan verkopen. Ons klanten hebben vaak vele vragen. Hieronder tref je een aantal veelgestelde vragen aan die wellicht antwoord geven op enkele vragen die je hebt.

Wanneer ben ik in onderhandeling?

Je bent in onderhandeling als de verkopende partij reageert op het bod door een tegenbod te doen. De onderhandeling start dus nog niet als de verkopende makelaar aangeeft dat hij het bod met de verkoper zal bespreken.

Mag een makelaar doorgaan met bezichtigingen als er al over een bod onderhandeld wordt?

Ja, dat mag. Een onderhandeling hoeft namelijk nog niet tot een verkoop te leiden. Daarnaast kan het zijn dat de verkoper graag wil weten of er meer belangstelling is. Er mag ook met meer dan één gegadigde tegelijk worden onderhandeld. Dit moet overigens wel duidelijk gemeld worden door een NVM-makelaar. De verkopende NVM-makelaar zal dan aangeven dat de woning ‘onder bod’ is. De belangstellende mag dan wel een bod uitbrengen, maar de makelaar mag pas in onderhandeling met diegene treden als de onderhandeling met de eerste geïnteresseerde beëindigd is. De NVM-makelaar doet overigens geen mededelingen over de hoogte van biedingen.

Wanneer ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan aan mij verkopen?

Nee, de verkoper is niet verplicht de woning dan aan jou te verkopen.

Kan de verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandeling veranderen?

Ja, de verkoper kan besluiten de vraagprijs te verhogen of te verlagen. Ook heeft de potentiële koper het recht tijdens de onderhandelingen het bod te verlagen. Zodra de verkopende partij een tegenbod doet, vervalt namelijk eerdere biedingen.

Hoe komt de koop tot stand?

Als partijen het eens zijn over de belangrijkste zaken (zoals de prijs, de opleveringsdatum en de ontbindende voorwaarden), legt de verkopende makelaar de afspraken schriftelijk vast in een koopakte. Ontbindende voorwaarden zijn hierin een belangrijk onderwerp. De koper krijgt namelijk niet automatisch een ontbindende voorwaarde.

Zodra beide partijen de koopakte hebben ondertekend en de koper een afschrift van deze akte heeft ontvangen, treedt de wettelijke bedenktijd van drie dagen in. Binnen deze tijd kun je als koper alsnog afzien van de aankoop. Gebeurt dit niet, zijn de financiën rond en vormen ook eventuele andere ontbindende voorwaarden geen obstakel meer, dan zal op de afgesproken opleveringsdatum de overdracht plaatsvinden bij de notaris.

Mag een NVM-makelaar tijdens de onderhandeling het systeem van verkoop wijzigen?

Ja, dat mag. Soms zijn er zo veel belangstellenden die de vraagprijs bieden of benaderen, dat het moeilijk te bepalen is wie de beste koper is. Op dat moment kan de verkoper – op advies van zijn makelaar – besluiten de biedingsprocedure te wijzigen in bijvoorbeeld een inschrijvingsprocedure. In deze procedure krijgen alle bieders een gelijke kans om een bod uit te brengen. De makelaar dient uiteraard eerst eventueel eerder gedane toezeggingen of afspraken na te komen, voordat de procedure veranderd wordt.

Moet de makelaar met mij als eerste in onderhandeling als ik de eerste ben die een afspraak maakt voor een bezichtiging? Of als ik als eerste een bod uitbreng?

Nee, dit hoeft niet. De verkoper bepaalt samen met de verkopende makelaar met wie hij in onderhandeling gaat. Vraag als koper de verkopende makelaar van te voren naar de verkoopprocedure die gehanteerd wordt om teleurstelling te voorkomen.

Wat is het percentage van kosten koper?

Kosten koper bestaat uit de overdrachtsbelasting plus de kosten van de notaris. Een koper moet overdrachtsbelasting betalen bij de overdracht van een bestaande woning over de koopsom. Als de gekochte woning zelf bewoond gaat worden door de koper, geldt het tarief van 2% over de koopsom. Overigens komen kopers tussen de 18 en 35 jaar éénmalig in aanmerking voor een vrijstelling van deze overdrachtsbelasting als de koopsom van de woning lager is dan €400.000.

Indien de koper de bestaande woning niet zelf gaat bewonen is de overdrachtsbelasting 8%.

Valt de makelaarscourtage onder de ‘kosten koper’?

Nee, deze courtage zit er niet in. Onder ‘kosten koper’ vallen:
a) Overdrachtsbelasting.
b) Notariskosten, onder andere voor het opmaken van de leveringsakte en het inschrijven ervan in het Kadaster.

Naast bovengenoemde kosten kunnen er notariskosten zijn voor het opmaken en inschrijven van de hypotheekakte. Indien de koper een aankoopmakelaar heeft ingeschakeld, dan komt de courtage voor deze aankoopmakelaar voor rekening van de koper. Deze worden over het algemeen verrekend via de eindafrekening die de notaris opmaakt. De kosten van de verkopende makelaar zijn voor rekening van de verkoper.

Wat houdt de drie dagen bedenktijd voor de koper precies in?

De wettelijk vastgestelde drie dagen bedenktijd houdt in dat je als koper zonder opgaaf van redenen de koop kunt ontbinden. De bedenktijd van drie dagen gaat in zodra een kopie van de getekende koopovereenkomst aan de koper ter hand is gesteld. De bedenktijd kan langer duren dan drie dagen
als deze eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag. Hiervoor zijn regels opgesteld. De NVM-makelaar kan precies aangeven tot wanneer de bedenktijd loopt.

Mag ik als koper advies van de verkopende makelaar verwachten?

De verkopende makelaar vertegenwoordigt de belangen van de verkoper. Hij zal de verkoper adviseren tijdens het verkoopproces. De verkopende makelaar kan en mag daarom niet tegelijkertijd andere belangen behartigen. Wanneer je begeleiding en advies wilt tijdens het aankoopproces, dan is het verstandig zelf een aankopende NVM-makelaar in te schakelen.

Heeft mijn woning een ‘energielabel’ nodig?

Het energielabel voor woningen geeft met klassen (A++ tot en met G) en kleuren (donkergroen tot en met rood) aan hoe energiezuinig een woning is, in vergelijking met soortgelijke woningen. Het energielabel is een rapport van enkele pagina’s, opgesteld door een gecertificeerd energielabel adviseur.
Per 1 januari 2015 is de regelgeving veranderd over het energielabel.
Faber Makelaardij kan als NVM-makelaar je hierover meer vertellen. Het energielabel kan in jouw voordeel werken. Hoe energiezuiniger de woning is, hoe waardevoller de woning wordt. Wij kunnen je uiteraard doorverwijzen naar een gecertificeerd energielabel adviseur.

Wat wordt er besproken tijdens het verkoopadviesgesprek?

Belangrijk is natuurlijk om elkaar te leren kennen tijdens dit gesprek. Een wederzijdse klik is van belang want het verkopen van je huis is geen kleinigheid. Ook dienen de verwachtingen van beide partijen helder te zijn. Daarnaast worden de volgende punten besproken:
– Onze manier van werken
– Opname van de woning
– De marktinformatie wordt gedeeld
– Er wordt een indicatie gegeven van de waarde van je woning en daarbij wordt het stappenplan besproken.

Wat zit er in jullie verkooppakket?

• Verkoop-styling
• Professionele woningfotografie
• 360 graden foto’s
• Professionele video
• 2D en 3D plattegronden
• Digitale woningbrochure
• Presentatie op Fabermakelaardij.nl
• Facebook, Instagram en YouTube post(s)
• Eenmalig Facebook advertentie
• Presentatie in etalage aan Stationsweg
• Onderscheidende presentatie op Funda
• Benaderen belangstellenden eigen netwerk
• Plaatsen tuinbord / V-bord
• Start open huis
• Deelname NVM Open Huizendag

Hoe lang duurt het voordat de woning op Funda wordt geplaatst?

Vanaf het eerste verkoopadviesgesprek duurt het gemiddeld nog twee tot maximaal vier weken voordat jouw woning officieel in de verkoop komt. Dit is natuurlijk sterk afhankelijk van hoeveel tijd er nog in het verkoop klaar maken van de woning gaat zitten.

 

Heb je nog meer vragen of wil je extra informatie over een onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op.
Wij helpen je graag verder!